201502051423125451NE6MneBU201502051423125403gfjPB5p8201502051423125420xDLEZM9R2015020514231254813wAwnzUB

Laserhärdning och 3D Scanning/Mätning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning och 3D Scanning/Mätning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning och 3D Scanning/Mätning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning och 3D Scanning/Mätning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.
Läs mer

Laserhärdning och 3D Scanning/mätning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material, vilket är en lösning som är både precis och kostnadseffektiv.
Vi kan även utföra optisk mätning på objekt i en mängd olika material och varierande storlekar med vårt 3D-scanningssystem.

Laserhärdning

Metoden bygger på att ytan snabbt värms upp av energin från laserstrålen och snabbkyls effektivt av det omkringliggande grundmaterialet.

Läs mer

3D Scanning/Mätning

LaserTool utför tjänster inom området optisk mätteknik för verktyg, detaljer och komponenter i varierade material.

Läs mer

Permanova Lasersystem förvärvar LaserTool i Blekinge AB

2020-10-13

Det är med glädje och en stor portion stolthet jag ser förvärvet som en positiv utveckling för bolaget, att ta nästa steg då fler och fler kunder efterfrågar laserhärdning.

Med Permanova Lasersystem som ägare, med en mångårig gedigen erfarenhet av teknikområdet laser, som systemleverantör, kommer kunder och partners få utökade möjligheter och mervärden att ta del av. Förutom laserhärdning har Permanova stort kunnande inom andra typer av laserbearbetningsmetoder som lasersvetsning och additiv tillverkning.

Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar antingen som utveckling, legoproduktion, underhåll eller som komplett systemleverantör.

LaserTool kommer initialt behålla namnet som skapat ett varumärke inom området laserhärdning över hela Norden.

I samband med tillträdet som äger rum 1:a januari 2021 kommer några förändringar att genomföras.

Jan Kvist kommer fortsatt finnas kvar i bolaget men med fokus på marknadsarbete i rollen som säljansvarig. En Produktions/Platschef kommer att rekryteras till bolaget och Håkan Grubb, VD Permanova Lasersystem AB, blir formellt VD i LaserTool i Blekinge AB.

Jag vill passa på att tacka alla kunder, leverantörer, personal och övriga partners för de snart 10 åren som egen företagare och ser samtidigt fram emot en gemensam spännande framtid med nya tekniska laserutmaningar.

Jan Kvist, VD – LaserTool i Blekinge AB

Mer än 15 års erfarenhet av laserhärdning

Vi ska inom vårt verksamhetsområde säkerställa att produkter och tjänster uppfyller med kunden överenskomna krav och villkor. Genom ständiga förbättringar av arbetssätt, produkter, tjänster och kompetens ska konkurrenskraften ökas. Alla kundkontakter skall vara goda referenser för fortsatta affärer.

Vi strävar efter att minimera egen och kundens miljöpåverkan.

Läs gärna vårt produktblad!

Ladda ner vår produktfolder för 2017 här.