3D Scanning

LaserTool utför tjänster inom området optisk mätteknik för verktyg, detaljer och komponenter i varierade material och storlekar. Vi använder oss av två mobila scanningssystem från Carl Zeiss Optotechnik (f.d. Steinbichler); blåljussystemet Comet L3D, samt T-Scan CS som är en handhållen laserscanner som passar bra för mindre detaljer.

Med dessa kan vi scanna objekt snabbt och beröringsfritt med högsta precision.Klippstål stl-mesh
Klippstål ytgenererad CAD-fil

Väldigt ofta saknas 3D CAD-underlag för detaljer, verktyg och komponenter, eller så har de blivit inaktuella. Genom att scanna objektet erhålls den exakta formen. Mätresultatet är en STL-mesh som kan vidareförädlas genom reverse engineering för att få ut en CAD-fil i format som exempelvis IGES eller STEP. Denna tjänst kan vi tillhandahålla med hjälp av en av våra samarbetspartners.

Ett annat område för 3D-scanning är produktverifiering, då man analyserar ett mätresultat jämfört med nominell CAD och skapar en resultatrapport.

Om scanningsobjektet av olika anledningar inte kan transporteras till LaserTool, utförs arbetet på plats hos kund.

Ladda ner produktblad för scanningen här.